Інформація про загальні збори акіонерів прат нтц інформсистеми від 29.03.2018 року

Приватне акціонерне товариство «Науково-технічний центр «Інформаційні системи» повідомляє, що станом на 26 березня 2018 року згідно з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, які відбудуться 30 березня 2018 року  загальна кількість акцій складає 50513 штук, кількість голосуючих акцій складає 50513 штук.