Повідомлення про підсумки голосування чергових загальних зборів акціонерів, які відбулися 30 березня 2018 року

Шановні  акціонери!

Правління ПрАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ» повідомляє, що чергові  загальні  збори  акціонерів  відбулися  30  березня  2018  року.

Звіти голови правління, голови ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії були затверджені.

Зміни до Статуту Товариства та нова редакція Статуту затверджені.

Затверджено Положення «Про загальні збори» у нової редакції.

Надано попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснювати Товариство згідно з чинним Законом “Про акціонерні товариства”

Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких є продаж i придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 95000 тис. грн. та надання повноваження щодо підписання правочинів Голові Правління-директору Товариства згідно Статуту.

Був обраний новий склад Правління та Ревізійної комісії:

Правління в складі:

Оксак Олег Іванович – голова Правління – директор,

Райський Олександр Юхимович,

Кузьміна Наталія Анатоліївна,

Мітюкова Олена Володимирівна,

Бажинов Іван Харитонович.

Ревізійна комісія у складі:

Будко Людмила Петрівна,

Леснова Людмила В’ячеславівна,

Ляшенко Ніна Гур’ївна.

Надано згоду на вчинення значних правочинів із заінтересованістю у 2018 році.

Схвалено значні правочини, які були здійснено у 2017 році та щодо яких є заінтересованість.

На загальних зборах був затверджений розподіл прибутку товариства  і прийнято рішення  про  нарахування  дивідендів  за  результатами фінансово-господарської діяльності у 2017  році  у  розмірі  3,00 грн.  на  одну  акцію. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 18  квітня 2018 року. Дивіденди будуть виплачуватись з 14 травня 2018 року по 31 серпня 2018 року депозитарною установою, в якій у Вас відкритий рахунок у цінних паперах.  При  собі необхідно мати паспорт та облікову картку платника податку (ідентифікаційний  код).

За Вашим бажанням сума дивідендів може бути перерахована на банківський  рахунок  або  надіслана поштовим  переказом  за  рахунок  одержувача. Для  цього  необхідно звернутися до депозитарної установи, де у Вас відкритий рахунок в цінних паперах, для надання відповідного розпорядження.

Довідки за телефонами (0536)76-50-15.

ПРАВЛІННЯ