Сертифікат відповідності ЄС для пальників

Сертифікат відповідності ЄС для пальників

Сертифікат відповідності ЄС для пальників

У серпні 2016 року компанія ПрАТ НТЦ «Інформсистеми» отримала сертифікат відповідності Європейського Союзу для пальників.

Цей сертифікат відповідності підтверджує, що продукт відповідає основним вимогам безпеки Директив ЄС/EU Нового підходу 2006/42/ЄС.

Модель ГГПа-5,0; ГГПа-9,0; ГГПа-12,0; ГГПа-15,0; призначені для комплектації промислових теплових установок, що працюють на природному газі. Були використані з метою оцінки відповідності такі європейські гармонізовані стандарти:

  1. – EN 676:2003+A2:2008/AC:2008
  2.  – EN 298:2012

Цей сертифікат дає змогу вільно реалізувати сертифіковану продукцію у всіх країнах-членах Європейського Союзу.