Повідомлення про підсумки голосування після закриття зборів

Шановні акціонери!

   ПрАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ» повідомляє, що чергові  загальні  збори  акціонерів  відбулися  28  березня  2017  року.

   Звіти голови правління, голови ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії були затверджені.

   Зміни до Статуту Товариства та нова редакція Статуту затверджені.

   Затверджено Положення «Про загальні збори» у нової редакції.

   Надано попереднє схвалення значних правочинів, які може здійснювати Товариство згідно з чинним Законом “Про акціонерні товариства”

   Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких є продаж i придбання товарів, послуг, нерухомості, активів граничною вартістю до 95000 тис. грн. та надання повноваження щодо підписання правочинів Голові Правління-директору Товариства згідно Статуту.

   На загальних зборах був затверджений розподіл прибутку товариства  і прийнято рішення  про  нарахування  дивідендів  за  результатами фінансово-господарської діяльності у 2016  році  у  розмірі  2,00 грн.  на  одну  акцію. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 18  квітня 2017 року. Дивіденди будуть виплачуватись з 12 травня 2017 року депозитарною установою, в якій у Вас відкритий рахунок у цінних паперах.  При  собі необхідно мати паспорт та облікову картку платника податку (ідентифікаційний  код).

   За Вашим бажанням сума дивідендів може бути перерахована на банківський  рахунок  або  надіслана поштовим  переказом  за  рахунок  одержувача. Для  цього  необхідно звернутися до депозитарної установи, де у Вас відкритий рахунок в цінних паперах, для надання відповідного розпорядження.

Довідки за телефонами (0536)76-50-15.

ПРАВЛІННЯ