Датчики рівня

Измерители уровня
Для багатьох технологічних процесів велике значення має безперервний контроль рівня рідких, твердих та сипких матеріалів у резервуарах виробничих установок. Знаючи геометрію ємності, за значенням рівня матеріалу можна визначити його кількість. Одним із варіантів безперервного контролю рівня матеріалу є ємнісні вимірювачі рівня.

Датчик рівня ємнісного типу ППТ

Датчик уровня емкостного типа ППТ

Датчик рівня ємнісного типу ППШКДатчик уровня емкостного типа ППШК

Вторинний перетворювач рівня ІУ3Вторичный преобразователь уровня ИУ3

Вторинний перетворювач рівня ІУ5МВторичный преобразователь уровня ИУ5М

Вторинний перетворювач рівня ІУ-4KВторичный преобразователь уровня ИУ- 4K