Наші контакти:

Особлива інформація емітента Архіви - Асфальтобетонні заводи

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 10.04.2023

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 10.04.2023 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 3/3 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії […]

Read more →

Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 10.04.2023 році

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 10.04.2023 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 4/3 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії […]

Read more →

Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 15.03.2022

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 15.03.2022 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 201/3 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового […]

Read more →

Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 10.12.2021 році

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 10.12.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 1309/3 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії […]

Read more →

Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 18.03.2021

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 19.03.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа) № 319/3 (вихідний реєстраційний номер електронного документа) Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії […]

Read more →

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 13.03.2019

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ(ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЮ) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова Правлiння-директор       Оксак Олег Iванович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)     […]

Read more →

Наші контакти: