ВСЁ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ ЗАВОДОВ

Внедрено
систем автоматизаций
1062
Авг13

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 22.09.2015

Приватне акціонерне товариство
"Науково-технічний центр "Інформаційні системи"
(Код ЄДРПОУ 24560488, адреса 39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4)
повідомляє , що


1. Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 вересня 2015 року о 16.00 за адресою: м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ (конференц-зал).
2. Реєстрація акціонерів відбудеться 22 вересня 2015 року з 15.30 до 15.45 годин.
3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається станом на 24 годину 16 вересня 2015 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Порядок денний

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного і регламенту.
3. Обрання членів Правління товариства.
4. Обрання Голови Правління.
5. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

5. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і доручення на право участі у зборах, засвідчене відповідно до чинного законодавства України.

     З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у секретаря Правління
(тел. (0536) 76-50-15), за адресою: вул. 60 років Жовтня, 4, НТЦ, каб.331 у робочі дні з 8 до 17 години.
     Пропозиції щодо питань порядку денного подаються секретарю Правління у письмовій формі (тел. (0536) 76-50-15).

     Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 13 серпня 2015 року у №152 бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
     Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

В.о.голови правління
ПрАТ НТЦ «Інформсистеми»                                                                                                                                 О.І.Оксак 

JoomShaper