ВСЁ ДЛЯ АСФАЛЬТНЫХ ЗАВОДОВ

Внедрено
систем автоматизаций
1062
Март18

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах, які відбулися 12 березня 2019 року

 

Шановні  акціонери!

Правління ПрАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ» повідомляє, що чергові  загальні  збори  акціонерів  відбулися  12  березня  2019  року.

Звіт Правління за 2018 рік та  основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік, звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2018 рік, річний звіт Товариства та розподіл прибутку за 2018 рік були затверджені.

Прийняте рішення про те, що за поточними результатами фінансової діяльності в 2019 році використати кошти відповідно з кошторисом за кожним напрямком діяльності. Направити 100% прибутку звітного періоду на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за підсумками роботи за 2018 рік не нараховувати  та не виплачувати.

Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких є: укладання договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, продаж і придбання товарів, нерухомості, купівлі-продажу цінних паперів, рухомого або нерухомого майна, активів, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності граничною вартістю до 95000 тис. грн. та надання повноваження щодо підписання правочинів Голові Правління-директору Товариства.

Прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в 2019 році, щодо вчинення яких є заінтересованість, та надання повноваження щодо підписання правочинів Голові Правління-директору Товариства.

Прийняте рішення про попереднє надання повноважень Правлінню Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів  в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», та інших банківських чи кредитних установах строком не більше  ніж 12 місяців, в сумі, що не перевищує 2 000 000 (два мільйона) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 відсотка річних. Надати повноваження на підписання договорів на отримання кредитів та/або овердрафтів в вищевказаних установах голові Правління – директору.

 

Довідки за телефонами (0536)76-50-15.

 

ПРАВЛІННЯ

 

 

Завантажити цей документ можна тут ...

JoomShaper