Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах, які відбулися 15 березня 2022 року

Шановні  акціонери!

Правління ПрАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ» повідомляє, що чергові  загальні  збори  акціонерів  відбулися  15  березня  2022  року.

Рішення по всім питанням порядку денного зборів були прийняти.

Звіт Правління за 2021 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік, звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік, річний звіт Товариства та розподіл прибутку за 2021 рік, були затверджені.

Прийняте рішення про те, що за поточними результатами фінансової діяльності в 2022 році використати кошти відповідно з кошторисом за кожним напрямком діяльності. Направити 100% прибутку звітного періоду на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за підсумками роботи за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Надано згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: дозволити Правлінню здійснення значних правочинів із заінтересованістю, а саме: продаж та придбання товарів, послуг, нерухомості, активів, цінних паперів на протязі одного року з дати прийняття такого рішення:  з ПрАТ «Кредмаш» на суму   90 000,0 тис. грн.; з ТОВ НВО «Баланс+Клуб» на суму  30 000,0 тис. грн.; з ТОВ «Євроавтоматизація» на суму 30 000,0 тис. грн. Надано повноваження на підписання цих договорів на вказану суму голові Правління–директору Оксаку Олегу Івановичу, або уповноваженій Правлінням особі.

Надано повноваження Правлінню на вчинення значних правочинів граничною вартістю до 95000000 (дев’яносто п’ять мільйонів) грн., що має право проводити Товариство протягом одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: щодо укладання договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, продаж і придбання товарів, нерухомості, купівлі-продажу цінних паперів, рухомого або нерухомого майна, активів, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту і інших правових дій, пов’язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надано повноваження на підписання цих договорів на вказану суму голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу або уповноваженій Правлінням особі.

Надано повноваження Правлінню Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», та інших банківських чи кредитних установах строком не більше  ніж 36 місяців, в сумі, що не перевищує 5 000 000 (п’ять  мільйонів) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 відсотка річних. Надано повноваження на підписання договорів на отримання кредитів та/або овердрафтів в вищевказаних установах голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу або уповноваженій Правлінням особі.

Довідки за телефонами (0536)76-50-15.

ПРАВЛІННЯ

Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут …

Завантажити цей документ з електронною цифровою печаткою можна тут …