Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах, які відбулися 10 грудня 2021 року

Шановні  акціонери!

Правління ПрАТ НТЦ «ІНФОРМСИСТЕМИ» повідомляє, що позачергові  загальні  збори  акціонерів 10  грудня  2021  року відбулися.

Рішення по всім питанням порядку денного зборів були прийняти.

По питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення участі в БФ «ФСЗ «Злагода» вирішили:

Припинити участь в Благодійному фонді «Фонд соціального захисту «Злагода», код ЄДРПОУ 25911777. Доручити Голові правління-директору Оксаку Олегу Івановичу прийняти участь у загальних зборах учасників БФ «ФСЗ «Злагода» по припиненню юридичної особи БФ «ФСЗ «Злагода» в результаті її ліквідації, підписати протокол загальних зборів учасників БФ «ФСЗ «Злагода», подавати документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, підписувати заяви, та вчиняти інші дії, пов’язані з припинення юридичної особи БФ «ФСЗ «Злагода» в результаті її ліквідації.

По питанню порядку денного: «Прийняття рішення про отримання кредитів та/або овердрафтів в банківських установах» вирішили:

Надати повноваження Правлінню Товариства на прийняття рішення щодо отримання кредитів та/або овердрафтів в АТ «УКРСИББАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», та інших банківських чи кредитних установах строком не більше  ніж 36 місяців, в сумі, що не перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн., та процентною ставкою, що не перевищує 24 відсотка річних.  Надати повноваження на підписання договорів на отримання кредитів та/або овердрафтів в вищевказаних установах голові Правління – директору Оксаку Олегу Івановичу або уповноваженій Правлінням особі.

Довідки за телефонами (0536)76-50-15.

ПРАВЛІННЯ

Завантажити цей документ можна тут …

Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут …

Завантажити цей документ з електронною цифровою печаткою можна тут …