Наші контакти:

Річна інформація емітента Архіви - Асфальтобетонні заводи

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

Ознайомитись з річною інформацією емітента цінних паперів за 2022 рік можете тут… Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут… Завантажити цей документ з електронною цифровою печаткою можна тут …

Read more →

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

Ознайомитись з річною інформацією емітента цінних паперів за 2021 рік можете тут… Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут… Завантажити цей документ з електронною цифровою печаткою можна тут …

Read more →

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Ознайомитись з річною інформацією емітента цінних паперів за 2020 рік можете тут… Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут… Завантажити цей документ з електронною цифровою печаткою можна тут …

Read more →

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019

Ознайомитись з річною інформацією емітента цінних паперів за 2019 рік можете тут… Завантажити цей документ з електронним цифровим підписом можна тут… Завантажити цей документ з електронною цифровою печаткою можна тут …

Read more →

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння       Оксак Олег Iванович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали […]

Read more →

Наші контакти: